Bánh tráng Mỹ Lồng

09-07-2018 Nguồn Sưu tầm

Hành trình về thăm cơ sở làm bánh tráng của Chị Hai ở Mỹ Lồng, tìm hiểu quá trình làm bánh của người dân xứ Dừa, công việc bắt đầu từ 15h chiều

Bài Viết Liên Quan Đến Bánh Tráng