Nướng bánh tráng kiểu xưa ở Xứ Dừa

09-07-2018 Nguồn Sưu tầm

Thời xưa, miền quê khi nướng bánh tráng, sẽ đi chặt tàu dừa, chẻ ra làm gấp nướng bánh chứ không có những cái gấp sắt như bây giờ

Bài Viết Liên Quan Đến Bánh Tráng